Logo
Hotline: 0901 274 699
YouTube Facebook
LÝ THUYẾT VỀ VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN NHẤT CỦA VYGOTSKY

LÝ THUYẾT VỀ VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN NHẤT CỦA VYGOTSKY

     Công trình nghiên cứu của Lev Vygotsky (1934) đã trở thành nền tảng cho rất nhiều nghiên cứu và học thuyết về phát triển nhận thức trong suốt nhiều thập kỷ, đặc biệt là công trình của ông về Lý thuyết Phát triển Xã hội. Trong đó, ông đưa có đưa ra lý thuyết về VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN (ZPD - Zone of Proximal Development) đề cập đến việc học tập và thực hiện độc lập một nhiệm vụ thông qua tương tác của trẻ với bạn bè hoặc những người xung quanh.

     Theo ông, vùng phát triển hiện tại là mức độ phát triển mà ở đó người học có thể tự tiếp thu, tự giải quyết vấn đề một cách độc lập không cần sự giúp đỡ của người lớn. Còn vùng phát triển gần nhất là mức độ phát triển cao hơn so với vùng phát triển hiện tại mà ở đó trẻ chỉ có thể giải quyết được vấn đề khi có sự giúp đỡ của người lớn.

     Ví dụ, một đứa trẻ có thể không tự mình cột dây giày và sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để thực hiện được việc đó. Nhưng trẻ có thể thực hiện được nếu có tương tác, hướng dẫn của người lớn. Từ đó, trẻ sẽ phát triển được kỹ năng này và có khả năng thực hiện độc lập vào những lần tiếp theo.

     
Như vậy, nhiệm vụ của giáo viên và các bậc phụ huynh không chỉ là xác định được vùng phát triển hiện tại mà cần phải nhận thức được vùng phát triển gần nhất của trẻ. Ngoài ra, cần nắm vững mức độ có thể phát triển được của mỗi trẻ để lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp.

     
Khi các em đạt tới vùng phát triển gần nhất nghĩa là các em đang ở “vùng phát triển hiện tại” nhưng ở trình độ mới cao hơn. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tổ chức đưa các em tới “vùng phát triển gần nhất” mới để sau đó nó lại trở về “vùng phát triển hiện tại”. Cứ tiếp tục như vậy sự phát triển của các em đi từ nấc thang này đến nấc thang khác cao hơn.

     
Quan điểm này của ông phản ánh rõ nét nguồn gốc xã hội của các chức năng tâm lý và là một trong những luận điểm có ảnh hưởng lớn đến tâm lý học dạy học. Ông phản bác quan điểm “dạy dọc theo đuôi sự phát triển hay đi cùng với sự phát triển”. Lev Vygotsky cho rằng, dạy học phải đi trước sự phát triển, kéo sự phát triển đi theo mình.

Chia sẻ:
Copyrights © 2018 CÔNG TY TNHH – MTV START KID. Web design : Nina Co.,Ltd
Đăng ký nhận tin
Hotline: 0901 274 699
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0901 274 699 SMS: 0901 274 699